Programare

Regulamentul loteriei publicitare „Totul incepe cu tine”

Act aditional nr 1/26/05.2021 la regulamentul loteriei publicitare "Totul incepe cu tine"

Organizatorul loteriei publicitare „Totul incepe cu tine” (numita in cele ce urmeaza „Promotia”) este La Petite Sophie SRL S.A. cu sediul social in str. Gen. H.M. Berthelot 21, parter, Sector 1, Bucuresti, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/4424/2019, Cod Unic de Inregistrare 40902606, reprezentata de Irina Sanderson, in calitate de Administrator, numita in cele ce urmeaza ”Organizatorul”:

Avand in vedere. clauzele din sectiunea “Modificarea Regulamentului” a Regulamentului Loteriei Publicitare “Totul Incepe Cu Tine”, conform carora, citam:

“Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament sau de a suspenda/intrerupe/prelungi oricand desfasurarea acestei Promotii, fara drept de compensare, orice modificare fiind adusa la cunostinta publicului inainte de data la care va intra in vigoare, printr-un act aditional la prezentul Regulament, care va fi publicat pe site-ul Organizatorului, www.lapetitesophie.ro, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.”

Prin prezentul Act Aditional, Organizatorul anunta intentia de a modifica perioada de desfasurare a Campaniei prin prelungirea acesteia pana pe data de 24.iunie.2021 fara a modifica conditiile de desfasurare a campaniei pentru noua perioada, cu exceptia modificarii datei tragerii la sorti;

Noua perioada de campanie, ce vine in prelungirea campaniei initiale, se deruleaza intre 27.mai.2021 si 24.iunie.2021.

Tragerea la sorti a premiului campaniei va avea loc la data de 1.iulie.2021.

Prezentul act additional intra in vigoare la data de 27.05.2021

Regulamentul loteriei publicitare "Totul incepe cu tine"

Organizatorul


Organizatorul loteriei publicitare „Totul incepe cu tine” (numita in cele ce urmeaza „Promotia”) este La Petite Sophie SRL S.A. cu sediul social in str. Gen. H.M. Berthelot 21, parter, Sector 1, Bucuresti, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/4424/2019, Cod Unic de Inregistrare 40902606, reprezentata de Irina Sanderson, in calitate de Administrator, numita in cele ce urmeaza ”Organizatorul”, adopta prezentul regulament, in urmatoarele conditii:

Organizatorul presteaza servicii de infrumusetare, coafura, manichiura-pedichiura si activitati de intretinere corporala, avand punctul de lucru in Bd. Natiunile Unite 4, parter, Sector 5, Bucuresti

Participarea la aceasta Promotie implica acceptarea de catre Participanti a prevederilor prezentului regulament (denumit in continuare „Regulament”) precum si obligativitatea respectarii acestora de catre toti Participantii.

Regulamentul, precum si detaliile Promotiei, sunt disponibile gratuit oricarui solicitant pe site-ul oficial al Organizatorului, www.lapetitesophie.ro, pe toata perioada Promotiei.

Scopul

Prezenta Promotie este organizata si se desfasoara in conformitate cu prevederile legale referitoare la desfasurarea loteriilor publicitare, asa cum sunt acestea reglementate de Ordonanta Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si a serviciilor si are ca scop promovarea serviciilor prestate de La Petite Sophie S.R.L

Detalii legate de activitatile, produsele si serviciile prestate de Organizator precum si tarifele practicate pot fi gasite la www.lapetitesophie.ro

Locul de desfasurare a Promotiei

Campania este organizata si se desfasoara pe teritoriul Romaniei si se adreseaza locuitorilor municipiului Bucuresti si Ilfov.

Durata Campaniei

Campania se va desfasura in perioada 15 aprilie 2021 si se va finaliza in data de 23 mai 2021 ora 23:59, cu respectarea prevederilor prezentului Regulament

Conditii de participare

In tragerea la sorti intra toate persoanele care au plasat cel putin o cerere de programare pentru serviciile de coafor la ateleriul de frumusete La Petite Sophie, in perioada 15 aprilie-23 mai, programari onorate pana la data de 1 iunie. Sunt permise mai multe programari realizate de aceeași persoana.

Programarile se pot face online pe website-ul Organizatorului www.lapetitesophie.ro sau telefonic la +(40) 726 788 518

Datele de contact declarate trebuie sa fie valide la data extragerii si in perioada contactarii de catre Orgaizator a Participantului castigator conform capitolului „Acordarea premiilor” ca urmare a tragerilor la sorti, altfel va fi descalificat.

Toti Participantii trebuie sa fie rezidenti sau sa aiba domiciliul in Romania.

Mecanismul de desfasurare a Promotiei

Participantii la tombola vor fi centralizati intr-o lista, in urma validarii indeplinirii tuturor conditiilor din regulament.

Identitatea participantilor va fi protejata astfel: anterior tragerii la sorti, fiecarei programari din lista i sa va atribui un numar de programare. Tragerea la sorti se va face prin metode electronice, fara posibilitatea interventiei umane in algoritmul de selectare a Castigatorului.

Pentru desemnarea Participantilor castigatori ai Premiilor, numerele de telefon principale folosite de catre Participantii la Promotie vor fi inregistrate intr-o baza de date (denumita in continuare „Baza de Date”) administrata de Organizator, al carei continut va fi actualizat in fiecare zi de desfasurare a Promotiei.

La tragerea la sorti participa toate persoanele care indeplinesc conditiile de participare la Promotie.
Lista cu numerele de programare asociate participantilor la tombola, anonimizati, va fi incarcata pe random.org, si
se va realiza tragerea la sorti a 3 numere: 1 castigator si 2 rezerve.

Operatiunea de desemnare a castigatorului va fi realizata si transmisa in live-streaming.

Premiul campaniei va fi acordat persoanei care corespunde primului numar, din lista numerelor selectate prin tragere la sorti in data de 1 iunie 2021.

Premiul

Premiile campaniei oferit de Organizator Participantului desemnat castigator al Promotiei, in urma tragerii la sorti, sunt dupa cum urmeaza:

• 1 premiu constand in 1 abonament 10 ședințe spălat + coafat, cu valabilitate 3 luni, in valoare de 950 lei
• 1 pachet complet de ingrijire la domiciliu cu produse profesionale: șampon + balsam + masca + ulei de la Sono Argano in valoare de 585 lei

Valoarea comerciala totala a Premiilor acordate prin tragere la sorti in cadrul prezentei Promotii este de 1,535 RON (TVA inclus). Premiile se vor acorda conform conditiilor specificate in prezentul Regulament.

Premiul nu poate fi inlocuit cu alte produse sau servicii.

Acordarea premiului ca urmare a tragerilor la sorti

La tragerea la sorti participa toate persoanele care au plasat o cerere de programare la LPS in perioada 15 aprilie-23 mai, programari onorate pana la data de 1 iunie.

Castigatorul va fi desemnat prin tragere la sorti in data de 1 iunie 2021 (via livestream)

Castigatorul va fi contactat/anuntat folosind una dintre datele de contact furnizate la inscrierea in campanie, respectiv datele de contact furnizate la realizarea programarii la salonul La Petite Sophie (minimum date de contact necesare: numar de telefon si e-mail).

In cazul in care castigatorul nu poate fi contactat in termen de 2 zile calendaristice, respectivul castigator va fi anulat iar premiul la fi acordat urmatoarei rezerve alese. Rezerva are acelasi termen de 2 zile pentru a raspunde.

Participantul isi asuma raspunderea pentru corectitudinea informatiilor furnizate organizatorului.
Participantul castigator consimte ca numele si Premiul acordat sa fie facute publice, in conformitate cu prevederile O.G. 99/2000 art. 42 (2).

Nu se acorda contravaloarea premiului in bani.

Conditii de acordare a premiilor

Premiul va fi acordat Participantului castigator daca acesta indeplineste toate conditiile de mai jos:
• Premiul principal va fi livrat incepand cu data de 1 iunie 2021

• Participantul castigator sa nu fie declarat descalificat ca urmare a nerespectarii prezentului Regulament

• Participantul sa fie de acord cu prelucrarea datelor personale in conformitate cu prevederile prezentului Regulament

• Comunicarea cu Participantul castigator sa fie posibila in termenele mentionate in prezentul Regulament

• Participantul castigator trebuie sa faca dovada identitatii sale

• In cazurile in care Participantul castigator nu prezinta actul de identitate in original, datele cuprinse in acesta nu coincid cu cele transmise de castigator, actul de identitate nu este in perioada de valabilitate sau daca o alta persoana decat castigatorul se prezinta sa ridice Premiul nu coincide cu cea furnizata telefonic, precum si in oricare din cazurile in care nu sunt indeplinite conditiile de acordare a Premiilor, Organizatorul isi rezerva dreptul de a refuza acordarea acestora.

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Organizatorul se angajeaza sa nu foloseasca datele personale ale Participantilor, obtinute ca urmare a desfasurarii Promotiei, decat in scopul derularii prezentei loterii publicitare in conformitate cu acest Regulament, o utilizare in orice alt scop nefiind permisa.

Suplimentar, in cazul Participantilor castigatori, Organizatorul va colecta direct de la Participanti si urmatoarele date cu caracter personal: varsta, adresa, seria si numarul actului de identitate, codul numeric personal. In cadrul Promotiei, Organizatorul isi rezerva dreptul de a anunta public numele Participantilor castigatori si Premiile oferite acestora, in conformitate cu legislatia in vigoare. Organizatorul se obliga sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale Participantilor.

Organizatorul informeaza Participantul ca singura consecinta a refuzului de a furniza datele personale este neparticiparea la aceasta Promotie. Furnizarea acestor date este echivalenta cu participarea in campanie si agrearea tuturor conditiilor din Regulament.

Organizatorul are obligatia sa respecte prevederile Legii 677/2001 referitoare la protectia persoanelor privind prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, precum si ale Legii 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice.

Modificarea Regulamentului

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament sau de a suspenda/intrerupe/prelungi oricand desfasurarea acestei Promotii, fara drept de compensare, orice modificare fiind adusa la cunostinta publicului inainte de data la care va intra in vigoare, printr-un act aditional la prezentul Regulament, care va fi publicat pe site-ul Organizatorului, www.lapetitesophie.ro, in conformitate cu prevederile legale in vigoare. Pana la data unei eventuale modificari a Promotiei, Organizatorul va respecta conditiile stipulate in prezentul Regulament.

Organizatorul nu isi asuma niciun fel de raspundere pentru luarea la cunostinta de catre Participanti a modificarilor, cat timp acestea sunt afisate pe pagina de internet a Promotiei.

Organizatorul nu poate garanta accesul continuu, neintrerupt si sigur la website si nu este responsabil pentru intreruperile Promotiei sau a accesului la website generate de probleme tehnice sau alte evenimente care sunt in afara controlului pe care Organizatorul il poate in mod rezonabil exercita.

In situatia in care Promotia este intrerupta/suspendata, Organizatorul va acorda premiul castigatorului desemnat pana la data suspendarii sau intreruperii, in conformitate cu prezentul Regulament.

Orice modificare adusa prezentului Regulament va face parte integranta din acest Regulament. Modificarile urmeaza sa produca efecte la data publicarii lor pe pagina de internet a Organizatorului, in sectiunea dedicata Promotiei.

Publicitate

Prezentul Regulamentul de participare/desfasurare este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant prin e-mail sau poate fi consultat pe site-ul oficial al Organizatorului, pe adresa www.lapetitesophie.ro, in sectiunea dedicata Promotiei, pana la data de 1 iunie 2021

Participarea la Promotie implica acordul Participantilor castigatori ca numele lor sa poata fi publicate si utilizate gratuit de catre Organizator in orice materiale publicitare.

Reclamatii si litigii

Orice reclamatie care are legatura cu desfasurarea Promotiei va fi adresata in scris Organizatorului la adresa de email [email protected] sau la adresa sediului social specificata in prezentul Regulament, in termen de 5 (cinci) zile de la data la care s-a produs evenimentul reclamat.

Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii la Promotie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente din Bucuresti.

La Petite Sophie S.R.L
Irina Sanderson - Administrator
Termeni si conditiiPolitica de confidențialitate
© La Petite Sophie | Social Beauty Lab. Toate drepturile rezervate.
menuchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram